O nama

Društvo K&K broker d.o.o. je upisano u registar Trgovačkog suda, broj rješenja: Tt-03/1117-2, datum rješenja: 24.02.2003. Podaci o upisu u sudski registar se mogu provjeriti na web stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – Sudski registar na web adresi: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/

Nadležno tijelo za nadzor poslovanja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja je 14.12.2006. izdala posredniku dozvolu za obavljanje djelatnosti, Klasa: UP/1-453-06/06-03/83, Ur. broj:326-112-06-2

Društvo je u registru Društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju upisano pod brojem DP 008

Podaci o upisu u registar Društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju se mogu provjeriti na web stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA)  na web adresi: www.hanfa.hr

K&K broker d.o.o. je posrednik u osiguranju.