Naš kontakt

K&K broker d.o.o.

3. Bijenički ogranak 18, 10 000 Zagreb

OIB: 81943005100

Tel: +385 1 2347 303

e-mail: uprava@k-k.hr


Kontakti naših ovlaštenih brokera u osiguranju i reosiguranju

Dinko Wasserbauer, mag.oec., direktor

+385 99 6060 200, dinko@k-k.hr

dr.sc. Ksenija Klasić, prokurist

+385 98 318 011, ksenija@k-k.hr

Ivan Klasić, prof., prokurist

+385 98 318 198, ivan@k-k.hr


Administrativni referent

Tatjana Orešković

tatjana@k-k.hr