Dobrodošli na web stranicu K&K Broker d.o.o.

Brokeri u osiguranju – što je to?

Zakonom o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22) određeno je tko su posrednici u osiguranju, pri čemu su regulirani i različito definirani poslovi brokera i poslovi zastupanja u osiguranju. Zakon određuje vrlo stroge uvjete za obavljanje poslova brokera u osiguranju.

Za razliku od zastupnika i agencija koje zastupaju osiguravajuća društva u poslovima osiguranja, brokeri u osiguranju zastupaju interese ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika. Stoga posluju sa svim osiguravajućim društvima od kojih u ime i za račun klijenata traže najpovoljnije ponude za osiguranje. Pri tome najpovoljnija ponude ne mora uvijek biti i najjeftinija, nego ona koja klijentu pruža adekvatnu osiguravateljnu zaštitu odnosno najbolju protuvrijednost za njegov novac. Ujedno obavljaju poslove ocjene rizika i pomažu pri rješavanju šteta. Brokeri u osiguranju često “popravljaju” već postojeće police osiguranja i sugeriraju osiguranicima one vrste osiguranja koje će najbolje zaštititi njihove interese. 

Klijenti brokera u osiguranju upoznati su s provizijom koju broker ostvaruje iz poslova posredovanja, a koju plaćaju osiguravajuća društva na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju. Oni su osigurani i iz odgovornosti iz obavljanja djelatnosti na svotu od minimalno 1.300.380,00 EUR po svakom odštetnom zahtjevu i 1.924.560,00 EUR ukupno za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, kako je propisano Zakonom, članak 424.

Prema iskustvu stranih zemalja velik broj polica osiguranja sklapa se putem brokera u osiguranju jer potencijalni osiguranici traže osobu ili tvrtku koji će zastupati njihove interese u pregovorima s osiguravajućim društvima. U Hrvatskoj su se putem brokera u početku osiguravale samo velike strane kompanije, a danas manje tvrtke i obrtnici, pa čak i privatne osobe sve češće traže njihovu pomoć pri izboru najpovoljnijeg osiguranja.