Podaci o našem poslovanju

U skladu s Zakonom o osiguranju, čl. 424., 425., dužni smo prije zaključivanja svake police osiguranja dostaviti Vam podatke o našem poslovanju.

Tvrtka K&K posredovanje d.o.o.:

Tvrtka K&K posredovanje d.o.o. upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080452643, OIB 81943005100. Temeljni kapital društva iznosi 320.000,00 kuna. K&K posredovanje d.o.o. osigurano je od profesionalne odgovornosti iz obavljanja djelatnosti na svotu od 9.700.000 kn po štetnom događaju, odnosno 14.650.000,00 kn za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, kako je propisano Zakonom o osiguranju.

Za K&K posredovanje d.o.o. rade:

 1. Dr. sc. Ksenija Klasić, prof. visoke škole, upisana u registar posrednika u osiguranju i reosiguranju pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pod registarskim brojem PO015, što je dostupno na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr)
 2. Ivan Klasić, prof., upisan u registar posrednika u osiguranju i reosiguranju pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pod registarskim brojem PO014, što je dostupno na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr)
 3. Jakov Jandrić, mag.oec., M.Sc, direktor, upisan u registar posrednika u osiguranju i reosiguranju pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pod registarskim brojem PO 251, što je dostupno na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr)
 4. Dinko Wasserbauer, mag.oec., upisan u registar posrednika u osiguranju i reosiguranju pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pod registarskim brojem PO 394, što je dostupno na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr)

Također, u K&K posredovanju d.o.o.se stručno osposobljavaju za rad:

 1. Robert Heged. mag.iur., pripravnik za posrednika u osiguranju.

    

Podaci o izvansudskom rješavanju sporova između osiguranika i osiguratelja, te podaci o internom postupku rješavanja pritužbi osiguranika:

U slučaju spora između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društava za osiguranje, svaka od stranaka može pokrenuti izvansudski postupak rješavanja sporova. Postupak se pokreće podnošenjem prijedloga za podnošenje mirenja u pisanom obliku Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, ili podnošenjem prijedloga za provođenje mirenja Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Ukoliko Vi kao osiguranik, odnosno ugovaratelj osiguranja, odnosno potrošač niste zadovoljni odlukom osiguratelja, mi smo Vas sukladno članku 411. Zakona o osiguranju dužni savjetovati o adekvatnom postupku internog rješavanja spora s određenim osigurateljem, kojeg vodi svako osiguravajuće društvo. Ta usluga se također ne naplaćuje.

Osiguravajuća društva s kojima K&K posredovanje d.o.o. ima potpisani ugovor o poslovnoj suradnji (s ostalim društvima u Hrvatskoj radi se  po potrebi i zahtjevu klijenta):

 1. Allianz Zagreb d.d.
 2. Croatia osiguranje d.d.
 3. Euroherc osiguranje d.d.
 4. Generali osiguranje d.d.
 5. Izvor osiguranje d.d.
 6. Jadransko osiguranje d.d.
 7. Merkur osiguranje d.d.
 8. Triglav osiguranje d.d.
 9. UNIQA osiguranje d.d.
 10. Wiener osiguranje d.d.